Bưu điện văn hóa xã Hương Hữu

  • Mã bưu điện: 536480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hữu
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông
  • Điện thoại: 875149