Bưu điện Thủy Châu

  • Mã bưu điện: 536160
  • Bưu cục: Bưu điện Thủy Châu
  • Địa chỉ: Thôn Châu Sơn, Xã Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 861244