Bưu điện Viễn Trình

  • Mã bưu điện: 536870
  • Bưu cục: Bưu điện Viễn Trình
  • Địa chỉ: Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 869201