Bưu điện văn hóa xã Thượng Quảng

  • Mã bưu điện: 536500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Quảng
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông
  • Điện thoại: 875123