Đại lý bưu điện Lê Huân

  • Mã bưu điện: 532610
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lê Huân
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Lê Huân, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 535474