Bưu điện KCN Phú Bài

  • Mã bưu điện: 536102
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Phú Bài
  • Địa chỉ: Tổ 16, Khu VIII, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3855536