Bưu điện Huế Ga

  • Mã bưu điện: 533040
  • Bưu cục: Bưu điện Huế Ga
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 3825056