Bưu điện văn hóa xã Thủy Bằng

  • Mã bưu điện: 536231
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thủy Bằng
  • Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3865878