Bưu điện TMĐT Phong Điền

  • Mã bưu điện: 534908
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Phong Điền
  • Địa chỉ: Sô´128, Đường Phò Trạch, Thị Trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3551310