Bưu điện Huế

  • Mã bưu điện: 530000
  • Bưu cục: Bưu điện Huế
  • Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234 3823496