Bưu điện văn hóa xã Phong Sơn

  • Mã bưu điện: 535160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Quả, Xã Phong Sơn, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553169