Bưu điện Cửa Tư Hiền

  • Mã bưu điện: 537150
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Tư Hiền
  • Địa chỉ: Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc
  • Điện thoại: 0234.3874721