Đại lý bưu điện Vĩnh Tu

  • Mã bưu điện: 534660
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vĩnh Tu
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 554508