Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu

  • Mã bưu điện: 536790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mậu
  • Địa chỉ: Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3869699