Bưu điện văn hóa xã Hương Bình

  • Mã bưu điện: 535460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Bình
  • Địa chỉ: Thôn Hải Tân, Xã Hương Bình, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 550273