Bưu điện văn hóa xã Hương Nguyên

  • Mã bưu điện: 535980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Nguyên
  • Địa chỉ: Thôn Nghĩa, Xã Hương Nguyên, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878904