Bưu điện KHL- Hành chính công

  • Mã bưu điện: 531115
  • Bưu cục: Bưu điện KHL- Hành chính công
  • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3827990