Bưu điện văn hóa xã Quảng Ngạn

  • Mã bưu điện: 534661
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Ngạn
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Ngạn, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 555899