Bưu điện văn hóa xã Điền Hương

  • Mã bưu điện: 535090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hương
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Hương Tây, Xã Điền Hương, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553416