Đại lý bưu điện Ưu Điềm

  • Mã bưu điện: 535040
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Ưu Điềm
  • Địa chỉ: Thôn Ba Bàu Chợ, Xã Phong Hoà, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 553565