Bưu điện Thủy Dương

  • Mã bưu điện: 536200
  • Bưu cục: Bưu điện Thủy Dương
  • Địa chỉ: Tổ 7, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3865117