Bưu điện văn hóa xã Hồng Thủy

  • Mã bưu điện: 535990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Thủy
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hồng Thủy, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878930