Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thành Phố Huế

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thành Phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Bưu điện Huế, Bưu điện Lê Lợi, Bưu điện Trần Hưng Đạo, Bưu điện Huế Thành, Bưu điện Tây Lộc, Bưu điện Kim Long, Bưu điện Chuyển tiền, Bưu điện Lý Thường Kiệt, Bưu điện Thừa Thiên Huế, Bưu điện Trung tâm Hành chính công, Bưu điện Thương mại điện tử, Bưu điện KHL- Hành chính công, Bưu điện Huế Ga, Bưu điện Trần Phú, Bưu điện An Dương Vương, Bưu điện An Hoà, Bưu điện văn hóa xã Thuỷ An, Bưu điện văn hóa xã Hương Sơ, Bưu điện văn hóa xã Hương Long, Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Biều, Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân, Đại lý bưu điện Trần Quang Khải, Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn, Đại lý bưu điện Bà Triệu, Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch, Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung, Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ, Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan, Đại lý bưu điện Chợ Đồn, Đại lý bưu điện Lê Huân, Đại lý bưu điện Yết Kiêu, Đại lý bưu điện Phú Nhuận, Đại lý bưu điện Nguyễn Huệ, Đại lý bưu điện Bến Nghé, Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng, Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ, Đại lý bưu điện 49 Trần Phú, Đại lý bưu điện 164 Trần Phú, Đại lý bưu điện Đào Tấn, Bưu cục khai thác cấp 2 KTC2 TP Huế, Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Huế, Bưu cục văn phòng VP TTKT-VC

Bưu điện Huế

 • Mã bưu điện: 530000
 • Bưu cục: Bưu điện Huế
 • Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234 3823496

Bưu điện Lê Lợi

 • Mã bưu điện: 531150
 • Bưu cục: Bưu điện Lê Lợi
 • Địa chỉ: Sô´49, Đường Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3832074

Bưu điện Trần Hưng Đạo

 • Mã bưu điện: 531600
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Hưng Đạo
 • Địa chỉ: Sô´91, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Hoà, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3512997

Bưu điện Huế Thành

 • Mã bưu điện: 531950
 • Bưu cục: Bưu điện Huế Thành
 • Địa chỉ: Sô´25, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3523473

Bưu điện Tây Lộc

 • Mã bưu điện: 532350
 • Bưu cục: Bưu điện Tây Lộc
 • Địa chỉ: Sô´136, Đường Hoàng Diệu, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3523113

Bưu điện Kim Long

 • Mã bưu điện: 532760
 • Bưu cục: Bưu điện Kim Long
 • Địa chỉ: Sô´118, Đường Kim Long, Phường Kim Long, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3523112

Bưu điện Chuyển tiền

 • Mã bưu điện: 531000
 • Bưu cục: Bưu điện Chuyển tiền
 • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 3823496

Bưu điện Lý Thường Kiệt

 • Mã bưu điện: 531010
 • Bưu cục: Bưu điện Lý Thường Kiệt
 • Địa chỉ: Sô´14B, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3825865

Bưu điện Thừa Thiên Huế

 • Mã bưu điện: 530900
 • Bưu cục: Bưu điện Thừa Thiên Huế
 • Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3845888

Bưu điện Trung tâm Hành chính công

 • Mã bưu điện: 531110
 • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm Hành chính công
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Lai, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Bưu điện Thương mại điện tử

 • Mã bưu điện: 531120
 • Bưu cục: Bưu điện Thương mại điện tử
 • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3837474

Bưu điện KHL- Hành chính công

 • Mã bưu điện: 531115
 • Bưu cục: Bưu điện KHL- Hành chính công
 • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3827990

Bưu điện Huế Ga

 • Mã bưu điện: 533040
 • Bưu cục: Bưu điện Huế Ga
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 3825056

Bưu điện Trần Phú

 • Mã bưu điện: 533645
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Phú
 • Địa chỉ: Sô´151, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3888809

Bưu điện An Dương Vương

 • Mã bưu điện: 533671
 • Bưu cục: Bưu điện An Dương Vương
 • Địa chỉ: Sô´17, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3816562

Bưu điện An Hoà

 • Mã bưu điện: 532950
 • Bưu cục: Bưu điện An Hoà
 • Địa chỉ: Sô´396, Đường Lê Duẩn, Phường Phú Thuận, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3524617

Bưu điện văn hóa xã Thuỷ An

 • Mã bưu điện: 533810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ An
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường An Đông, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 845585

Bưu điện văn hóa xã Hương Sơ

 • Mã bưu điện: 532530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Sơ
 • Địa chỉ: Thôn Lệ Khê, Phường Hương Sơ, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3589190

Bưu điện văn hóa xã Hương Long

 • Mã bưu điện: 532920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Long
 • Địa chỉ: Sô´89, Đường Lý Nam Đế, Phường Hương Long, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 510056

Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Biều

 • Mã bưu điện: 533150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Biều
 • Địa chỉ: Sô´21, Đường Ngô Hà, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3881632

Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân

 • Mã bưu điện: 533250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỷ Xuân
 • Địa chỉ: Sô´45, Đường Minh Mạng, Phường Thủy Xuân, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3836449

Đại lý bưu điện Trần Quang Khải

 • Mã bưu điện: 531310
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trần Quang Khải
 • Địa chỉ: Sô´13, Đường Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 827116

Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn

 • Mã bưu điện: 531316
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lê Quý Đôn
 • Địa chỉ: Sô´43, Đường Lê Quý Đôn, Phường Phú Hội, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Bà Triệu

 • Mã bưu điện: 531421
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bà Triệu
 • Địa chỉ: Sô´75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 821589

Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch

 • Mã bưu điện: 531483
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Lộ Trạch
 • Địa chỉ: Sô´22, Đường Nguyễn Lộ Trạch, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung

 • Mã bưu điện: 531511
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Sinh Cung
 • Địa chỉ: Sô´116, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 827345

Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ

 • Mã bưu điện: 531572
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Vĩ Dạ
 • Địa chỉ: Sô´206, Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan

 • Mã bưu điện: 532133
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện 132 Mai Thúc Loan
 • Địa chỉ: Sô´132, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Chợ Đồn

 • Mã bưu điện: 532270
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Đồn
 • Địa chỉ: Sô´195, Đường Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 524654

Đại lý bưu điện Lê Huân

 • Mã bưu điện: 532610
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Lê Huân
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Lê Huân, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 535474

Đại lý bưu điện Yết Kiêu

 • Mã bưu điện: 532611
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Yết Kiêu
 • Địa chỉ: Sô´27, Đường Yết Kiêu, Phường Thuận Hoà, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 516162

Đại lý bưu điện Phú Nhuận

 • Mã bưu điện: 531140
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phú Nhuận
 • Địa chỉ: Sô´164, Đường Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 820145

Đại lý bưu điện Nguyễn Huệ

 • Mã bưu điện: 531144
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Huệ
 • Địa chỉ: Sô´168, Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 812111

Đại lý bưu điện Bến Nghé

 • Mã bưu điện: 531311
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bến Nghé
 • Địa chỉ: Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 823488

Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng

 • Mã bưu điện: 531105
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hai Bà Trưng
 • Địa chỉ: Sô´51, Đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ

 • Mã bưu điện: 533501
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Nguyễn Trường Tộ
 • Địa chỉ: Sô´15, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 827342

Đại lý bưu điện 49 Trần Phú

 • Mã bưu điện: 533515
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện 49 Trần Phú
 • Địa chỉ: Sô´49, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 837002

Đại lý bưu điện 164 Trần Phú

 • Mã bưu điện: 533641
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện 164 Trần Phú
 • Địa chỉ: Sô´164, Đường Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Đại lý bưu điện Đào Tấn

 • Mã bưu điện: 533642
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đào Tấn
 • Địa chỉ: Sô´54, Đường Đào Tấn, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KTC2 TP Huế

 • Mã bưu điện: 533800
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KTC2 TP Huế
 • Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3837474

Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế

 • Mã bưu điện: 531130
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế
 • Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0543.827878

Bưu cục văn phòng VP BĐTP Huế

 • Mã bưu điện: 531106
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Huế
 • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: 0234.3820555

Bưu cục văn phòng VP TTKT-VC

 • Mã bưu điện: 531107
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TTKT-VC
 • Địa chỉ: Sô´08, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
 • Điện thoại: