Bưu điện Hương Thủy

  • Mã bưu điện: 536100
  • Bưu cục: Bưu điện Hương Thủy
  • Địa chỉ: Sô´272, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 0234.3861210