Bưu điện văn hóa xã Phú Dương

  • Mã bưu điện: 536701
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Dương
  • Địa chỉ: Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3860585