Bưu điện Hương Chữ

  • Mã bưu điện: 535510
  • Bưu cục: Bưu điện Hương Chữ
  • Địa chỉ: Thôn Quế Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 557293