Bưu điện văn hóa xã Hương Chữ

  • Mã bưu điện: 535511
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Chữ
  • Địa chỉ: Thôn La Chữ, Xã Hương Chữ, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 557585