Bưu điện văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế

  • Mã bưu điện: 531130
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Thừa Thiên Huế
  • Địa chỉ: Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0543.827878