Bưu điện văn hóa xã Hương Vân

  • Mã bưu điện: 535380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Vân
  • Địa chỉ: Thôn Lại Bằng, Xã Hương Vân, Huyện Hương Trà
  • Điện thoại: 558590