Đại lý bưu điện Bà Triệu

  • Mã bưu điện: 531421
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bà Triệu
  • Địa chỉ: Sô´75, Đường Bà Triệu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 821589