Bưu điện văn hóa xã Hương Sơ

  • Mã bưu điện: 532530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Sơ
  • Địa chỉ: Thôn Lệ Khê, Phường Hương Sơ, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 0234.3589190