Bưu điện văn hóa xã Phong Chương

  • Mã bưu điện: 534930
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Chương
  • Địa chỉ: Thôn Trung Thạnh, Xã Phong Chương, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553553