Hòm thư Công cộng Sân bay Phú Bài

  • Mã bưu điện: 536326
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Sân bay Phú Bài
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: