Bưu điện Phong Xuân

  • Mã bưu điện: 535120
  • Bưu cục: Bưu điện Phong Xuân
  • Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553165