Bưu điện văn hóa xã Điền Lộc

  • Mã bưu điện: 534950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Lộc
  • Địa chỉ: Thôn Nhất Tây, Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền
  • Điện thoại: 0234.3553709