Đại lý bưu điện Phú Nhuận

  • Mã bưu điện: 531140
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phú Nhuận
  • Địa chỉ: Sô´164, Đường Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 820145