Bưu điện Cửa Thuận

  • Mã bưu điện: 536750
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Thuận
  • Địa chỉ: Sô´57, Đường Kinh Dương Vương, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 0234.3866101