Thông tin bưu cục: Phú Lộc – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Phú Lộc, Bưu điện Cửa Tư Hiền, Bưu điện Phụng Chánh, Bưu điện Truồi, Bưu điện La Sơn, Bưu điện Thừa Lưu, Bưu điện Lăng Cô, Bưu điện văn hóa xã Cầu Hai, Bưu điện văn hóa xã Lộc Bình, Bưu điện văn hóa xã Vinh Hưng, Bưu điện văn hóa xã Vinh Hải, Bưu điện văn hóa xã Vinh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Lộc An, Bưu điện văn hóa xã Lộc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Lộc Bổn, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc, Bưu điện văn hóa xã Lộc Hòa, Bưu điện văn hóa xã Lộc Điền, Bưu điện văn hóa xã Lộc Trì, Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy, Đại lý bưu điện Vinh Giang, Kiốt bưu điện Chân Mây, Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lộc, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Lộc

Bưu điện Phú Lộc

 • Mã bưu điện: 537100
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Lộc
 • Địa chỉ: Sô´118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3871219

Bưu điện Cửa Tư Hiền

 • Mã bưu điện: 537150
 • Bưu cục: Bưu điện Cửa Tư Hiền
 • Địa chỉ: Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874721

Bưu điện Phụng Chánh

 • Mã bưu điện: 537180
 • Bưu cục: Bưu điện Phụng Chánh
 • Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874719

Bưu điện Truồi

 • Mã bưu điện: 537200
 • Bưu cục: Bưu điện Truồi
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874361

Bưu điện La Sơn

 • Mã bưu điện: 537230
 • Bưu cục: Bưu điện La Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874201

Bưu điện Thừa Lưu

 • Mã bưu điện: 537340
 • Bưu cục: Bưu điện Thừa Lưu
 • Địa chỉ: Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3872288

Bưu điện Lăng Cô

 • Mã bưu điện: 537360
 • Bưu cục: Bưu điện Lăng Cô
 • Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874405

Bưu điện văn hóa xã Cầu Hai

 • Mã bưu điện: 537101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cầu Hai
 • Địa chỉ: Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3871244

Bưu điện văn hóa xã Lộc Bình

 • Mã bưu điện: 537120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Bình
 • Địa chỉ: Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3871133

Bưu điện văn hóa xã Vinh Hưng

 • Mã bưu điện: 537181
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Hưng
 • Địa chỉ: Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3877707

Bưu điện văn hóa xã Vinh Hải

 • Mã bưu điện: 537160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Hải
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3873055

Bưu điện văn hóa xã Vinh Mỹ

 • Mã bưu điện: 537190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874967

Bưu điện văn hóa xã Lộc An

 • Mã bưu điện: 537201
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc An
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Trung, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3877697

Bưu điện văn hóa xã Lộc Sơn

 • Mã bưu điện: 537231
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Sơn
 • Địa chỉ: Thôn La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3872850

Bưu điện văn hóa xã Lộc Bổn

 • Mã bưu điện: 537240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Bổn
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3874211

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc

 • Mã bưu điện: 537290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3873227

Bưu điện văn hóa xã Lộc Hòa

 • Mã bưu điện: 537270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lộc Hoà, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3873333

Bưu điện văn hóa xã Lộc Điền

 • Mã bưu điện: 537250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Điền
 • Địa chỉ: Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3873226

Bưu điện văn hóa xã Lộc Trì

 • Mã bưu điện: 537310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Trì
 • Địa chỉ: Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3871131

Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy

 • Mã bưu điện: 537330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3872293

Đại lý bưu điện Vinh Giang

 • Mã bưu điện: 537170
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vinh Giang
 • Địa chỉ: Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 874110

Kiốt bưu điện Chân Mây

 • Mã bưu điện: 537341
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Chân Mây
 • Địa chỉ: Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 872564

Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh

 • Mã bưu điện: 537130
 • Bưu cục: Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh
 • Địa chỉ: Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 872564

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lộc

 • Mã bưu điện: 537140
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lộc
 • Địa chỉ: Sô´118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 0234.3871571

Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Lộc

 • Mã bưu điện: 537423
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Phú Lộc
 • Địa chỉ: Sô´118, Đường Lý Thánh Tông, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc
 • Điện thoại: 02343871219