Mã bưu điện Nam Đông – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Nam Đông thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế: Bưu điện Nam Đông, Bưu điện văn hóa xã Hương Lộc, Bưu điện văn hóa xã Hương Phú, Bưu điện văn hóa xã Hương Hòa, Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hương Giang, Bưu điện văn hóa xã Hương Hữu, Bưu điện văn hóa xã Thượng Quảng, Bưu điện văn hóa xã Thượng Lộ, Bưu điện văn hóa xã Thượng Long, Bưu điện văn hóa xã Thượng Nhật, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nam Đông, Bưu cục văn phòng VP BĐH Nam Đông

Bưu điện Nam Đông

 • Mã bưu điện: 536400
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Đông
 • Địa chỉ: Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 3875316/3875145

Bưu điện văn hóa xã Hương Lộc

 • Mã bưu điện: 536570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Lộc
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hương Lộc, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875557

Bưu điện văn hóa xã Hương Phú

 • Mã bưu điện: 536420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Phú
 • Địa chỉ: Thôn Hà An, Xã Hương Phú, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875505

Bưu điện văn hóa xã Hương Hòa

 • Mã bưu điện: 536440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hòa
 • Địa chỉ: Thôn 9, Xã Hương Hoà, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875558

Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn

 • Mã bưu điện: 536450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Sơn
 • Địa chỉ: Thôn 3 (ka Chê), Xã Hương Sơn, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875634

Bưu điện văn hóa xã Hương Giang

 • Mã bưu điện: 536470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Giang
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Hương Giang, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875461

Bưu điện văn hóa xã Hương Hữu

 • Mã bưu điện: 536480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hữu
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875149

Bưu điện văn hóa xã Thượng Quảng

 • Mã bưu điện: 536500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Quảng
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thượng Quảng, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875123

Bưu điện văn hóa xã Thượng Lộ

 • Mã bưu điện: 536560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Lộ
 • Địa chỉ: Thôn La Hố, Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875720

Bưu điện văn hóa xã Thượng Long

 • Mã bưu điện: 536520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Long
 • Địa chỉ: Ấp , Đội 6, Xã Thượng Long, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875189

Bưu điện văn hóa xã Thượng Nhật

 • Mã bưu điện: 536540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Nhật
 • Địa chỉ: Thôn A Tin, Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 875740

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nam Đông

 • Mã bưu điện: 536410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nam Đông
 • Địa chỉ: Khu Vực Ii, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 3875316

Bưu cục văn phòng VP BĐH Nam Đông

 • Mã bưu điện: 536408
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Nam Đông
 • Địa chỉ: Sô´192, Khu vực II, Thị Trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông
 • Điện thoại: 02343875312