Bưu điện Quảng Thành

  • Mã bưu điện: 534810
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Thành
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Hà, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền
  • Điện thoại: 0234.3556281