Bưu điện văn hóa xã Thượng Nhật

  • Mã bưu điện: 536540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Nhật
  • Địa chỉ: Thôn A Tin, Xã Thượng Nhật, Huyện Nam Đông
  • Điện thoại: 875740