Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại ĐắK Mil

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở ĐắK Mil thuộc tỉnh Đắk Nông, bao gồm: Bưu điện Ðak Mil, Bưu điện Đức Minh 1, Bưu điện văn hóa xã Đắk Sắk, Bưu điện văn hóa xã Đức Mạnh, Bưu điện văn hóa xã Đức Lệ, Bưu điện văn hóa xã Đắk Rla, Bưu điện văn hóa xã ĐắkLao, Bưu điện văn hóa xã Thuận An, Bưu điện văn hóa xã Đắk Gằn, Bưu điện văn hóa xã Đắk Ndrót, Đại lý bưu điện Đắk Rla, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Mil, Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Mil

Bưu điện Ðak Mil

 • Mã bưu điện: 641800
 • Bưu cục: Bưu điện Ðak Mil
 • Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613741876

Bưu điện Đức Minh 1

 • Mã bưu điện: 641967
 • Bưu cục: Bưu điện Đức Minh 1
 • Địa chỉ: Thôn Minh Đoài, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 0935473368

Bưu điện văn hóa xã Đắk Sắk

 • Mã bưu điện: 641910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Sắk
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613742944

Bưu điện văn hóa xã Đức Mạnh

 • Mã bưu điện: 641810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Mạnh
 • Địa chỉ: Thôn Đức Trung, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613746130

Bưu điện văn hóa xã Đức Lệ

 • Mã bưu điện: 641820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Lệ
 • Địa chỉ: Thôn Đức Lệ, Xã Đức Mạnh, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613742958

Bưu điện văn hóa xã Đắk Rla

 • Mã bưu điện: 641840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rla
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613744693

Bưu điện văn hóa xã ĐắkLao

 • Mã bưu điện: 641880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã ĐắkLao
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613741621

Bưu điện văn hóa xã Thuận An

 • Mã bưu điện: 641970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận An
 • Địa chỉ: Thôn Thuận Hạnh, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613741574

Bưu điện văn hóa xã Đắk Gằn

 • Mã bưu điện: 641860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Gằn
 • Địa chỉ: Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613744508

Bưu điện văn hóa xã Đắk Ndrót

 • Mã bưu điện: 642030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Ndrót
 • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đak NDrót, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613757878

Đại lý bưu điện Đắk Rla

 • Mã bưu điện: 642012
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Đắk Rla
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Mil

 • Mã bưu điện: 641900
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Mil
 • Địa chỉ: Tổ Dân phố 1, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613741876

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Mil

 • Mã bưu điện: 642041
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Đăk Mil
 • Địa chỉ: Khối Các Cơ Quan, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil
 • Điện thoại: 02613741876