Bưu điện văn hóa xã Đắk Sắk

  • Mã bưu điện: 641910
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Sắk
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Lộc 1, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613742944