Bưu điện KHL Gia Nghĩa

  • Mã bưu điện: 641190
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Gia Nghĩa
  • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613543218