Bưu điện HCC Đắc Nông

  • Mã bưu điện: 641025
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Đắc Nông
  • Địa chỉ: Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613545162