Bưu điện văn hóa xã Buôn Choah

  • Mã bưu điện: 642157
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Buôn Choah
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Buôn Choah, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613582618