Bưu điện Sùng Đức

  • Mã bưu điện: 641064
  • Bưu cục: Bưu điện Sùng Đức
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613556379