Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đắk Rlấp

  • Mã bưu điện: 641330
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đắk Rlấp
  • Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613648787