Bưu điện văn hóa xã Ðak Som

  • Mã bưu điện: 642780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ðak Som
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong
  • Điện thoại: 02613540357