Bưu điện văn hóa xã Đức Xuyên

  • Mã bưu điện: 642228
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Xuyên
  • Địa chỉ: Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô
  • Điện thoại: 02613581034